Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine Reef Dreams so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB1).  Spletna trgovina Reef Dreams je spletna trgovina, ki jo upravlja Flamming d.o.o. (v nadaljevanju podjetje).CENE IZDELKOV

Naročanje v spletni trgovini Reef Dreams poteka v slovenskem jeziku prek interneta 24 ur na dan in 7 dni v tednu. Izbirate in naročate lahko izdelke, ki so na voljo v seznamu izdelkov. Vsi izdelki, navedeni na teh straneh, so na voljo do odprodaje zalog. Vse cene so navedene v evrih ter vsebujejo davek na dodano vrednost.VRAČILO BLAGA
Kupec je ob prevzemu dolžan blago preveriti in morebitne nepravilnosti ali poškodbe takoj sporočiti dostavljalcu ali (ob osebnem prevzemu) pismeno podjetju, nato pa se s podjetjem dogovori za zamenjavo blaga ali vračilo kupnine.Pri nakupu blaga prek spletne trgovine ima kupec pravico, da v štirinajstih (14) dneh po prejemu blaga podjetju pisno sporoči na info@reefdreams.si ali prek običajne pošte na naš naslov, da odstopa od pogodbe in hkrati v enakem roku po odstopu od pogodbe vrne izdelek.Če je kupec blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora blago nepoškodovano, v originalni , nepoškodovani embalaži in v nespremenjeni količini na svoje stroške odposlati ali dostaviti podjetju v štirinajstih (14) dneh po sporočilu od odstopa pogodbe. Če kupec blago pošilja, mora poskrbeti za primerno zaščito izdelka.Podjetje blaga ni dolžno sprejeti, če je blago izvengarancijsko uničeno, pokvarjeno, (delno) izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, razen, če je bilo blago v takem stanju že pred prejemom in je kupec/prejemnik to takoj sporočil podjetju, dostavljalcu ali trgovcu, od katerega je blago prejel. Priložena mora biti kopija originalnega računa. Izvengarancijska vrnitev prejetega blaga podjetju v štirinajstih (14) dneh po prejemu se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. Kupec je dolžan nositi stroške, ki nastanejo pri in zaradi vrnitve predmeta nakupa.Če je kupec ponudniku v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi in pogoji poslovanja sporočil, da od pogodbe odstopa in je prejeto blago v zakonskem roku vrnil nepoškodovano, v originalni embalaži in nespremenjeni količini, mu bo podjetje vrnilo morebitno že plačano kupnino v roku 15 dni od prejema blaga. Podjetje omogoča kupcu tudi zamenjavo artikla.Blaga naročenega po naročilu kupca, izven naše redne ponudbe, ter živih organizmov (ribe, rastline, nevretenčarji)  NI MOGOČE vrniti!
GARANCIJA IN VRAČILO BLAGA ZARADI REKLAMACIJE

Vsi izdelki v prodaji imajo garancijo uvoznika oziroma proizvajalca ter zagotovljeno servisiranje in rezervne dele. Za uveljavljanje garancije in servisno vzdrževanje se lahko kupec obrne na nas ali pa direktno na proizvajalca.Pri uveljavljanju garancije veljajo garancijski pogoji navedeni na garancijskem listu, ki mora biti priložen izdelku, ali je vsebovan na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi kopije računa. Garancija praviloma ne velja za: žarnice, hrano, rastline, baterije, programsko opremo, Ni-Cd in NiMH baterije in akumulatorje, varovalke, elektronske komponente, ipd.


Podatek o garanciji je naveden tudi na strani posameznega izdelka. Če tega podatka ni, izdelek nima garancije ali pa podatek trenutno ni znan. V tem primeru nas kupec lahko kontaktira, da mu sporočimo aktualne podatke.


Kupec je ob prevzemu dolžan blago preveriti in morebitne nepravilnosti ali poškodbe takoj sporočiti dostavljalcu ali (ob osebnem prevzemu) osebju v trgovini, nato pa se s podjetjem dogovori za zamenjavo blaga ali vračilo kupnine. Naknadnih prijav izvengarancijskih napak ali poškodb podjetje ni dolžno obravnavati, saj pozneje ni možno ugotavljati, če je do napak ali poškodb prišlo pred ali po prevzemu blaga.


Morebitne stroške vračila krije prodajalec. Če izdelek nima priloženega garancijskega lista, velja  kot garancija izdani račun. Če izdelek vračate v garancijo je le-ta lahko rabljen in ga ni potrebno poslati v originalni embalaži, priložite pa vse predmete nakupa. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo!


V primeru reklamacije, lahko kupec, v skladu z zakonskimi omejitvami, zahteva zamenjavo artikla, njegovo popravilo ali vračilo kupnine. V slednjem primeru si prodajalec pridržuje pravico, da za čas, ko je kupec blago uporabljal, obračuna najemnino po veljavnem ceniku, vendar največ v znesku, za kolikor se je, v času uporabe in zaradi uporabe, artiklu zmanjšala tržna vrednost.


Naslov za vračilo blaga:

Flamming d.o.o.,
p.e. Reef Dreams
Godešič 100
4220 ŠKOFJA LOKA


ODVEZA ODGOVORNOSTI
Vse cene in roki dobave so veljavni šele, ko jih potrdi podjetje.Spletna trgovina Reef Dreams deluje po načelu kataloške prodaje. Podatki o dobavi in opisi izdelkov pa so ustvarjeni na podlagi informacij s strani dobaviteljev izdelkov in so zgolj informativne narave. Kljub prizadevanju za stalno ažuriranost trgovine in dobavnih rokov se lahko zgodi, da se lastnosti izdelkov, njihova cena in dobava spremenijo tako hitro, da ne uspemo popraviti podatkov in so izdelki še vedno zavedeni v seznamu spletne trgovine. V primeru večje spremembe, ki bi vplivala na funkcionalnost naročenega izdelka bomo kupca obvestili o spremembah in mu omogočili preklic naročila, zamenjavo naročenega izdelka ali kakšno drugo dogovorjeno možnost.Ob ponovni dobavljivosti izdelka ne moremo garantirati iste cene, kot jo je imel pred umikom iz prodaje, saj so cene v veliki meri odvisne od dobaviteljev.ZAVRNJENE IN NEPREVZETE POŠILJKE
Kupec je po Obligacijskem zakoniku naročen paket dolžan prevzeti in plačati odkupnino. V kolikor kupec naročenega blaga, ki je poslano s plačilom po povzetju ne prevzame v nobenem primeru, in je po preteku čakalnega roka na pošti petnajst (15) dni vrnjen na naslov podjetja, se le-to NE šteje kot odstop od pogodbe, saj je slednja še vedno veljavno sklenjena in gre za enostranski nenapovedan odstop kupca od pogodbe. V kolikor kupec paketa ne prevzame s tem dejanjem podjetju povzroča finančno škodo. Kupec je v primeru neprevzema tako odgovoren za plačilo stroškov pošiljanja in pošiljanja/vračanja izdelkov podjetju, za kar mu bo prodajalec izstavil račun, ki ga je kupec dolžan poravnati, saj pogodbe ni prekinil. V primeru neplačila računa, se zadeva ureja s terjatvijo. Terjatve ureja zunanje podjetje. V primeru lažnih naročil bomo IP naslov predali v nadaljnjo obravnavo kot zlorabo. Stroški neprevzema znašajo 25,00 EUR brez DDV in vključujejo administrativne stroške, stroške pakiranja, pošiljanja in vračila pošiljke.AVTORSKE PRAVICE
Vsi članki, vodniki po nakupih in slikovno gradivo ter opisi izdelkov so last njihovih avtorjev in se jih brez dovoljenja ne sme razmnoževati.Podjetje ne odgovarja za pravopisne, cenovne ali tekstovne napake. Pridržujemo si pravico do spremembe cen. Vse slike izdelkov so simbolične in ne zagotavljajo dejanskih lastnosti izdelkov.